behandling av din axel
Ont i Axeln
Har du haft axelsmärta antingen efter att du slagit axeln eller har värken bara smugit sig på under 6-8 veckor och smärtan inte går över bör du söka hjälp. Vänd dig gärna till en sjukgymnast med god kännedom om axelns funktion eller till en ortoped med god kunskap om axeln
Boka en tid

Önskar du beställa en till Ulf Nordenson,

Klicka här»

Undersökning & Utredning
Ulf lyssnar alltid på sjukhistorien och gör en personlig undersökning av varje patient. Därefter kan han ta ställning till vilka övriga undersökningar som är nödvändiga. I de fall besvären bedöms som lindriga och utredning ej är nödvändig primärt, rekommenderar Ulf träning hos en axelspecialiserad sjukgymnast.
Röntgen/Ultraljud/MR
Magnetröntgen är en bra undersökning för de flesta axelskador. Dock kan man om man har cellskräck uppleva denna undersökning som obehaglig, och då kan man göra ett ultraljud istället. Vanlig röntgen görs oftast vid brott på något ben i axelregionen och vid utredning av kalkaxel
Operation
Axlar som går ur led eller där senor har gått av, så kallad rotatorcuffruptur, behöver oftast opereras. Är det trångt i axeln, så kallat impingement och förslitning i leden mellan nyckelben och skulderblad, behöver man om det inte går över med sjukgymnastik också operera. Detta kan Ulf utföra på en operationsavdelning speciellt utrustad för axelkirurgi
Rehabilitering
Det är mycket viktigt att träna hos sjukgymnast efter en operation i axeln. I Göteborg och i vissa delar av västra Sverige har Ulf ett nätverk med mycket duktiga axelsjukgymnaster som han samarbetar med. Det är viktigt att tänka på att det tar lång tid att bli bra efter en axeloperation.
Ej ont i axeln
Cirka 6 månader efter en operation för impingement och 12-18 månader efter en operation för rotatorcuffruptur är den sjukgymnastiska rehabiliteringen klar och smärtan i axeln brukar då minska påtagligt. En operation på grund av att axeln går ur led går fortare att rehabiliteras från men Ulf rekommenderar att man avstår från kontaktidrott 6 månader efter en sådan operation, men man får återgå till övriga idrotter efter 3-4 månader.