När Ulf i samband med första besöket hos Alex Castagna i Milano 2002 tog med sig ett patientfall med denna frågeställning så fick han svaret på frågan. Yngre patienter med impingementsmärta lider ofta av instabilitet i axeln vilket ger sekundärt impingement. Om patienten då opereras med en acromioplastik, dvs man ökar utrymmet i axeln, så blir patienten instabil i ytterligare ett plan och smärtan ökar i axeln. Enligt Castagna skall man istället stabilisera en sådan axel och göra en så kallad plication eller på svenska en plissering av ledkapseln. Man minskar då utrymmet i leden så att leden blir stabil och på så sätt minskar axelsmärtan.

När Ulf började operera patienter på detta vis så märkte han att unga människor med instabilitet och sekundärt subacromialt impingment förbättrades med denna operationsteknik. 2005 startade Ulf en studie där 20 patienter opererades med plicerande kirurgi och kunde konstatera när dessa patienter följdes upp 2 år efter operationen att 19 av 20 patienter blivit av med sitt sekundära subacromiala impingement med denna stabiliserande kirurgi.

För att ytterligare utvärdera denna metod ville Ulf jämföra med en tidigare beskriven metod av dessa problem. 2008 startades en prospektiv randomiserad multicenterstudie tillsammans med Alex Castagna i Milano där man jämförde en metod som Giles Walch beskrivit med pliceringsmetoden. Då detta är en ganska så ovanlig patientgrupp tar det lång tid att få ihop ett patientmaterial. Man har nu opererat 51 patienter, varav 26 i ena gruppen och 25 i andra gruppen. Uppföljning pågår i 2 år efter att sista patienten är opererad och resultaten från denna studie är ännu inte klara. Preliminärt ser det dock ut som att pliceringen är den bästa metoden.

I slutet av 90-talet deltog Ulf i ett forskningsprojekt på Universitetssjukhuset i Örebro rörande lokalbedövning av axlar efter operation med så kallad Homepump. Det är en behållare med bedövningsmedel med en slang så att patienten själv kan ge sig bedövning vid behov efter en operation. I och med att Ulf flyttade till Göteborg så avstannade hans deltagande i detta projekt.

Artiklar