Statistik för patientbesök och operationer

Statik för axel ortopedi under 2011
Statik för axel ortopedi som privatläkare