Under 1998 och 2000 var Ulf Nordenson kursansvarig för SK-kurser i artroskopisk kirurgi vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han arrangerade då bl a internet-sändningar med live-kirurgi från Dr Laurent Lafosse, Annecy.

År 2000 utvecklade han en interaktiv CD-rom: Ont i axeln, ett läromedel för ST läkare inom ortopedisk kirurgi och allmänläkare. CD:n fokuserar på undersökning och utredning av patienter med skuldersmärtor innan de remitteras till en ortoped/axelspecialist.

Ulf besökte våren 2000 Stephen J Snyder på SCOI (Southern California Orthopedic Institute) för att lära sig mer om artroskopisk axelkirurgi. Detta ledde till en långvarig kontakt med Stephen J Snyder som sen början av 80-talet har varit världsledande inom området. På SCOI har Stephen J Snyder utvecklat ett undervisningscenter som han kallar för CLAS-room (Center for Learning Arthsoscopic Skills).

Med CLAS-room som förebild startade Ulf 2004 i samarbete med dåvarande NMS upp NMS Shoulder Academy vilket är ett 5 stegs system av kurser i artroskopisk axel kirurgi. Steg 1-4 består av föreläsningar och träning på plastmodeller. Steg 5 är ytterligare praktisk träning på kadaver i Tyskland.

Steg 1 - Operationssjuksköterskor

Riktar sig till operationssjuksköterskor för att underlätta för kirurgen.

Steg 2 - ST läkare/specialist i ortopedisk kirurgi

Kursen riktar sig till ST läkare/specialist i ortopedisk kirurgi för att utföra ASD och AC resektion utan suturhantering.

Steg 3 - ST läkare/specialist på ortopedisk kirurgi

Kursen riktar sig till ST läkare/specialist på ortopedisk kirurgi för att utföra Bankart proceduren.

Steg 4 - ST läkare/ specialist på ortopedisk kirurgi

Kursen riktar sig till ST läkare/ specialist på ortopedisk kirurgi för att utföra artroskopisk rotatorcuff sutur.

Steg 5 - Kadaverkurs i Tyskland

Kursen genomförs på Conmed/Linvatec Cadaver lab i Frankfurt Tyskland med deltagare från alla nordiska länder, kursspråket är engelska.

Vara med i en kurs?

Det är bara att höra av dig så skickar vi ett mail när nästa runda med kurser kommer.

Hör av dig här »